Stillits

Carduelis carduelis

European Goldfinch

European Goldfinch

Stillits yngler over det meste af Danmark, primært i åbent landskab med spredte træer. Fra 1970’erne til 1990’erne har stillitsen bredt sig til stadig flere områder, primært i Nord-, Nordøst- og Vestjylland. Stillitsen yngler over det meste af Europa, fra Middelhavet i syd til det mellemste Sverige og Norge i nord, og har ligesom i Danmark spredt sig længere mod nord, primært siden 1960’erne. I Europa forlader de nord- og østlige bestande yngleområderne i løbet af efteråret, og i Danmark er stillits relativt almindelig på træk, flest i oktober og færre om foråret i marts-april.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stillits

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 4.711
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 203
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%