Stor hornugle

Bubo bubo

Eurasian Eagle-Owl

Eurasian Eagle-Owl

Den store hornugle er udbredt fra Norge, Frankrig, Portugal og Mauretanien i vest, gennem Rusland og Asien til Stillehavet i øst, og mod syd til Indien, Arabiske Halvø og Sahara. I Europa findes de største bestande i Spanien, Tyrkiet, Rusland og Finland. Den europæiske bestand er gået kraftigt tilbage i det 20. århundrede (Mikkola 1983). Siden 1970’erne er bestanden flere steder atter stigende, hjulpet godt på vej af store genudsætningsprojekter, bl.a. i Norge, Sverige og Tyskland. Arten blev udryddet i Danmark i 1880’erne, men genindvandrede i begyndelsen af 1980’erne efter 100 års fravær (Frikke & Tofft 1997). I Danmark yngler den store hornugle spredt og fåtalligt over det meste af Jylland. I 2003 er bestanden vurderet til 25-30 par (Grell m.fl. 2004).Den store hornugle er nataktiv og er i Europa en udpræget standfugl. I det nordlige Rusland kan den have en nomadisk levevis.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stor hornugle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 283
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 78
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%