Stor præstekrave

Charadrius hiaticula

Common Ringed Plover

Common Ringed Plover

Stor præstekrave er en relativ almindelig ynglefugl ved de danske kyster, og arten er den almindeligste af de tre præstekrave-arter. Uden for Danmark yngler stor præstekrave fra Grønland, Island og De Britiske Øer i vest gennem Skandinavien og De Baltiske Lande til Nordrusland og Sibirien. Trækgæster af både vores hjemlige underart C.h. hiaticula, som også yngler i det øvrige Sydskandinavien og Østersølandene, og den nordligere underart C.h. tundrae optræder i Danmark om efteråret fra juli til september og på returtrækket fra marts til juni (Meltofte 1993). Hiaticula-fuglene overvintrer i Sydvesteuropa og Nordvestafrika, mens tundrae-fuglene generelt overvintrer sydligere, primært i tropisk Vestafrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stor præstekrave

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 828
- heraf mærket som unger 9 (1,1%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 443
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%