Stor tornskade

Lanius excubitor

Great Grey Shrike

Great Grey Shrike

Stor tornskade yngler i store dele af Europa, Rusland og Kina samt i Nord- og Mellemamerika. I Danmark er ynglebestanden anslået til ca. 30 par, og udbredelsen er begrænset til hedesletter i det vestlige Jylland (Grell m.fl. 2004). I Danmark optræder trækog vintergæster fra oktober til marts-april. I vinteren 2003/2004 blev der talt 349 overvintrende store tornskader i Danmark, flest i Jylland (Jakobsen 2005). Arten overvintrer fra det sydlige Norge og Sverige til Mellem- og Vesteuropa (Olsson 1981, Cramp & Perrins 1993).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stor tornskade

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 159
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 25
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%