Storkjove

Stercorarius skua

Great Skua

Great Skua

Storkjovens yngleudbredelse er begrænset til Europa, hvor den yngler i Nordatlanten bl.a. på Island, Færøerne, Shetlandsøerne og andre dele af Skotland samt ved den norske kyst. De største bestande findes på De Britiske Øer og Island. De britiske storkjover overvintrer hovedsagelig i det østlige Atlanterhav langs Sydeuropas kyster, ungfuglene desuden langs kysten af Vestafrika (Wernham m.fl. 2002). De islandske storkjover adskiller sig fra de britiske, idet omkring halvdelen trækker mod sydvest for at overvintre ud for Nordamerikas kyster, mens den anden halvdel trækker til Vesteuropa (Furness 1987). Storkjoven er en fåtallig træk- og sommergæst i Danmark, hvor flest ses ved den jyske vestkyst under hårde vestenvinde.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Storkjove

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 452
- heraf mærket som unger 1.390 (307,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 135
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%