Stormmåge

Larus canus

Mew Gull

Mew Gull

I Danmark er stormmågen en af karakterfuglene ved kysten, men den ses også hyppigt i havne, i byer og på marker. I Danmark yngler arten i større eller mindre kolonier på øer og holme i fjorde og ved kysterne. I nyere tid er arten desuden begyndt at yngle fåtalligt ved havneområder og på hustage i byerne. Den danske bestand er anslået til 25-30.000 par. Stormmågen yngler næsten cirkumpolært på den nordlige halvkugle, med bestande fra Island i vest til Stillehavet og det nordvestlige Nordamerika i øst. I Europa yngler underarten Larus c. canus, og de største bestande findes i Rusland, Norge, Sverige, Finland, Danmark og på De Britiske Øer. Den europæiske bestand voksede sig stor fra sidst i 1800-tallet til midt i 1900-tallet, men siden er bestanden gået tilbage i en række lande, blandt andet i Danmark. I Europa forlader de fleste fugle yngleområderne for at overvintre mod sydvest.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stormmåge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 59.953
- heraf mærket som unger 95 (0,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 5840
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%