Storspove

Numenius arquata

Eurasian Curlew

Eurasian Curlew

Stor regnspove genindvandrede til Danmark omkring 1920, efter at den blev udryddet som ynglefugl i midten af 1800-tallet (Løppenthin 1967). Bestanden er siden vokset til anslået 300 ynglepar. Yngleforekomsterne er knyttet til hedeområder, strandfælleder og moseområder, specielt i den vestlige og nordlige del af Jylland. Uden for Danmark yngler stor regnspove i de tempererede egne af Europa og Asien. De største europæiske bestande findes i Rusland, Finland og Sverige samt på De Britiske Øer. I Danmark er arten en relativt almindelig trækfugl fra hen i juni til november og om foråret fra marts til begyndelsen af maj (Meltofte 1993). Antallet af trækgæster var tidligere større end i dag. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at bestandene i Sverige og Finland har været i kraftig nedgang (Meltofte 1986, Henriksen 1991).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Storspove

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 82
- heraf mærket som unger 4 (4,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 63
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%