Strandhjejle

Pluvialis squatarola

Grey Plover

Grey Plover

Strandhjejlen yngler på tundraen i Nordrusland og østover gennem det nordlige Sibirien, Alaska og Canada. Arten overvintrer ved kysterne af Sydamerika, Afrika, det sydlige Asien og Australien. En stor del af de vestpalæarktiske ynglefugle overvintrer i Afrika, mens en mindre del, sandsynligvis primært hanner, overvintrer i Europa. Ved de danske kyster er strandhjejlen en almindelig trækgæst fra slutningen af juli til november og på forårstrækket fra marts til og med maj (Meltofte 1993). De største forekomster ses både forår og efterår i Vadehavet (Meltofte 1993). Et lille antal strandhjejler overvintrer og oversomrer årligt i Danmark (Meltofte 1993).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Strandhjejle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 105
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 72
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%