Sule

Sula bassana

Northern Gannet

Northern Gannet

Sulens yngleområde er begrænset til det nordlige atlanterhav, hvor arten i Europa yngler i store kolonier på De Britiske Øer, Island, Færøerne samt i Norge og Frankrig. Sulen optræder almindeligt i Nordsøen det meste af året. Arten forekommer regelmæssigt ved den jyske vestkyst i efterårsmånederne, specielt ved Blåvands Huk (Meltofte & Overlund 1974, Jakobsen in press). De nordvesteuropæiske suler er delvis trækfugle og overvintrer langs kysterne af Vesteuropa og Nordvestafrika (Cramp & Simmons 1977, Danielsen & Jensen 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sule

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 76
- heraf mærket som unger 920 (1.210,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 76
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%