Svaleklire

Tringa ochropus

Green Sandpiper

Green Sandpiper

Svalekliren yngler ved moser og vandhuller i nåleog blandingsskov i det meste af Nordeuropa og videre østover gennem Sibirien. Siden 1950’erne har arten ynglet fåtalligt i Danmark, og der er i dag en lille bestand, primært i de nordsjællandske skove. Danmark passeres af trækgæster i april og begyndelsen af maj og igen fra midten af juni til september (Meltofte 1993). Arten overvintrer i tropisk Afrika og i mindre antal i Vesteuropa og Middelhavsområdet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Svaleklire

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 119
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 40
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%