Svartbag

Larus marinus

Great Black-backed Gull

Great Black-backed Gull

Svartbagen yngler fra Nordamerikas østkyst i vest til Hvidehavet i øst og fra Grønland og Svalbard i nord til Frankrig i syd. De største europæiske bestande findes i Island, Norge og på De Britiske Øer. Arten indvandrede som ynglefugl til Danmark i 1930 og har siden bredt sig til størstedelen af landet, hvor den yngler på øer og småholme. Større kolonier findes på Saltholm i Øresund, Hirsholmene ved Frederikshavn og Nordre Rønner ved Læsø. Midt i 1990’erne er bestanden estimeret til 1.600 par.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Svartbag

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 15.677
- heraf mærket som unger 147 (0,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2990
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%