Tårnfalk

Falco tinnunculus

Common Kestrel

Common Kestrel

Tårnfalken yngler over hele Danmark, både i det åbne land og i byerne. Med omkring 2.000 ynglepar er arten en af de almindeligste rovfugle i Danmark. Tårnfalk yngler over det meste af Europa samt i Asien og Afrika. Dens primære føde er mus, og i de nordlige områder, hvor der er konstant snedække om vinteren, må fuglene forlade yngleområderne. Længere mod syd, bl.a. i Danmark, er det kun en del af bestanden, der trækker bort. I Danmark ses tårnfalken almindeligt på træk, om foråret primært i april og maj, og om efteråret i august og september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Tårnfalk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 7.442
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1539
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%