Taffeland

Aythya ferina

Common Pochard

Common Pochard

Taffelanden yngler i store dele af Danmark, men er mest almindelig i landets østlige egne, hvor den største bestand findes på Lolland. I Danmark har arten siden 1970’erne spredt sig til en række nye ynglelokaliteter, og bestandens størrelse menes at være relativt stabil. Taffelanden yngler over store dele af Europa, mest talrigt i Central- og Østeuropa med store bestande i Polen, Rumænien, Ukraine og Rusland (BirdLife International 2004). Herfra strækker udbredelsesområdet sig videre mod øst til det centrale Asien. I Europa består hovedparten af bestandene af trækfugle, men en del af fuglene i de sydligere bestande bliver sandsynligvis i yngleområdet hele året.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Taffeland

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 521
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%