Tejst

Cepphus grylle

Black Guillemot

Black Guillemot

Tejsten yngler langs kysterne af det nordlige Atlanterhav og langs kysten af Ishavet. I Europa er arten udbredt mod syd til De Britiske Øer, Danmark og Østersøen. De største europæiske bestande findes på De Britiske Øer og Svalbard. I Danmark yngler tejsten på en række småøer i Kattegat med de største kolonier på Hirsholmene ud for Frederikshavn og Nordre Rønner ved Læsø. Den samlede ynglebestand udgør ca. 1.000 par. I størstedelen af tejstens udbredelsesområde forbliver en stor del af bestanden omkring kolonierne året rundt.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Tejst

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 554
- heraf mærket som unger 79 (14,3%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 467
Antal fugle 5
Genmeldingsandel 0,9%