Toplærke

Galerida cristata

Crested Lark

Crested Lark

Toplærken er udbredt i Europa fra Middelhavet i syd til Danmark og De Baltiske Lande i nord, med hovedudbredelse i områderne omkring Middelhavet. Fra Europa er toplærken udbredt i et bælte gennem Asien til Korea samt i Nordafrika og Mellemøsten. Toplærken indvandrede til Danmark midt i 1800-tallet og midt i 1900-tallet ynglede arten over store dele af landet. Siden er bestanden gået kraftigt tilbage, og i 2004 er der kun en lille bestand i Hirtshals tilbage (Grell m.fl. 2004). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som kritisk truet. Toplærken er standfugl, men kan strejfe noget omkring, hvilket bevirker, at der af og til dukker enkelte fugle op i Danmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Toplærke

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 8
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%