Topmejse

Parus cristatus

European Crested Tit

European Crested Tit

Topmejsen yngler stort set kun vest for Uralbjergene, hvor den er udbredt over det meste af Europa mod nord til det mellemste Skandinavien. Topmejsen indvandrede til Danmark i takt med nåleskovstilplantningen i 1800-tallet, men mangler endnu som ynglefugl på øerne øst for Storebælt. Topmejserne er i hele udbredelsesområdet meget stedtrofaste året rundt, og bortset fra ungfuglenes begrænsede spredning i sensommeren, bevæger fuglene sig sjældent over større afstande.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Topmejse

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.843
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 626
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%