Topskarv

Phalacrocorax aristotelis

Shag

Shag

Topskarven yngler i kolonier ved klippekyster i Vesteuropa fra Ishavet i nord over Island, Færøerne og De Britiske Øer til Nordfrankrig i syd. Andre underarter findes bl.a. i Middelhavet og Sortehavet. De største Europæiske bestande findes på De Britiske Øer og i Norge. Topskarven er en meget sjælden trækog vintergæst i Danmark, hyppigst i Nordvestjylland. De fleste topskarver overvintrer i nærheden af ynglekolonierne.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Topskarv

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 31
- heraf mærket som unger 39 (125,8%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 18
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%