Tornirisk

Carduelis cannabina

Common Linnet

Common Linnet

Tornirisken er en almindelig og vidt udbredt ynglefugl over hele Danmark. Arten yngler fortrinsvis i det åbne land, på heder, overdrev og strandenge med spredt buskbevoksning. Tornirisken yngler over det meste af Europa, dog ikke i de nordlige egne af Skandinavien. I Europa findes de tætteste bestande fra Danmark gennem Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Den Iberiske Halvø. I Europa har bestanden overordnet set været stabil fra 1970-2000, men flere nordvesteuropæiske bestande er dog gået tilbage.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Tornirisk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 5.695
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 663
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%