Træløber

Certhia familiaris

Eurasian Treecreeper

Eurasian Treecreeper

Træløberen er udbredt i det nordlige, centrale og østlige Europa, men mangler i store dele af Vest- og Sydvesteuropa. Artens udbredelse fortsætter østpå gennem Rusland til Stillehavet. I Danmark er træløberen en almindelig ynglefugl over hele landet, dog mere spredt forekommende i det vestlige Jylland. Fugle fra de nordlige dele af udbredelsesområdet er trækfugle, der optræder som træk- og vintergæster i Danmark fra september til april.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Træløber

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.208
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 175
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%