Trane

Grus grus

Common Crane

Common Crane

Tranens udbredelse omfatter landene omkring Østersøen og i nåleskovsbæltet videre østover gennem Rusland. De største europæiske bestande findes i Rusland, Finland, Sverige og Polen (BirdLife International 2004). I Danmark forsvandt tranen som ynglefugl i midten af 1800-tallet, og først i 1952 ynglede arten igen i Danmark - i Råbjerg Mose i Nordjylland (Tofft 1999, Dybbro 1976). I 2003 er bestanden estimeret til omkring 40 par, primært i Nordjylland og på Bornholm (Grell m.fl. 2004). Især de østlige egne af Danmark passeres årligt af trækgæster fra Skandinavien – om foråret i martsapril og om efteråret i september-oktober. Antallet af gennemtrækkende fugle i Danmark varierer fra år til år, afhængig af vindforholdene – jo mere østenvind under trækket, jo flere traner observeres der i Danmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Trane

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 4
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 5
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%