Tredækker

Gallinago media

Great Snipe

Great Snipe

Tredækkeren yngler spredt i de skandinaviske fjelde samt i lavlandsmoser fra Polen i vest til Sibirien i øst. De største bestande i Europa findes i Rusland, Hviderusland og Norge. I Danmark var arten tidligere en almindelig ynglefugl, men siden starten af 1900- tallet har den ikke ynglet herhjemme. Tredækkeren er en relativt fåtallig trækgæst fra først i august til først i november. Om foråret træffes den sjældnere, fra midt i april til slutningen af maj. Arten overvintrer i Afrika syd for Sahara.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Tredækker

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 14
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 0
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%