Troldand

Aythya fuligula

Tufted Duck

Tufted Duck

Troldanden yngler i de nordlige egne af Europa og Asien. I Europa findes de største bestande i Sverige, Finland og Rusland (BirdLife International 2004). I løbet af de sidste 100 år er troldandens udbredelse udvidet mod syd og vest. Arten ynglede første gang i Danmark omkring år 1900 (Løppenthin 1967). Bestanden har siden været i vækst og tæller i dag 800- 1.000 ynglepar. Arten yngler primært i lavvandede søer med veludviklet bredvegetation. I den nordlige del af udbredelsesområdet forlades ynglekvarteret, og arten overvintrer i stort antal i Vesteuropa, inkl. Danmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Troldand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.778
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1595
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%