Turteldue

Streptopelia turtur

European Turtle Dove

European Turtle Dove

Syd for Danmark yngler turtelduen i det meste af Europa, men her i landet er arten stort set begrænset til Sønderjylland. Den danske bestand, der har en klar præference for nåleskovsplantager, er estimeret til mellem 60 og 110 par (Grell m.fl. 2004). De første danske turtelduer høres kurrende på ynglepladsen i første halvdel af maj, mens hovedparten ankommer i sidste halvdel af måneden. Turtelduerne forlader landet igen i august (Tofft 1993). Turtelduen er langdistancetrækker, og hele den europæiske bestand overvintrer i Sahelzonen i subtropisk Afrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Turteldue

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%