Tyrkerdue

Streptopelia decaocto

Eurasian Collared Dove

Eurasian Collared Dove

Tyrkerduen er en relativt ny ynglefugl, både i Danmark og i Europa (Løppenthin 1967, Hagemeijer & Blair 1997). Omkring år 1900 var arten udbredt fra Burma i øst til Irak i vest, og tidligt i det 20. århundrede blev den konstateret første gang i Europa. Fra Tyrkiet spredtes arten via Balkanhalvøen mod nord og vest, og den slog sig ned som ynglefugl i Danmark omkring 1950 (Løppenthin 1967). Tyrkerduen er i dag almindelig i hele Europa, og den anses for overvejende at være standfugl. I Danmark yngler tyrkerduen over hele landet og er en udpræget by- og landsbyfugl. Yngletætheden er særlig høj omkring de større byer, og tætheden er generelt størst på Sjælland og i Nordvestjylland.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Tyrkerdue

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 197
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%