Vagtel

Coturnix coturnix

Common Quail

Common Quail

Vagtlen er udbred over store dele af Europa, med de største bestande i Rusland, Spanien og Frankrig (BirdLife International 2004). Den danske bestand har været voksende siden 2000, og vurderes i 2003 til 100-200 ynglepar (Grell m.fl. 2004). Vagtlen er den eneste trækfugl blandt de europæiske hønsefugle, og arten overvintrer i Afrika syd for Sahara og i mindre grad i Middelhavsområdet. I Danmark ses vagtler sjældent på træk, men kan i visse år optræde invasionsagtigt.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Vagtel

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 17
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%