Vandrefalk

Falco peregrinus

Peregrine Falcon

Peregrine Falcon

Vandrefalken er en af verdens få kosmopolitiske arter, som yngler i alle verdensdele (undtagen Antarktis). I Skandinavien yngler arten langs Norges kyster, langs vestkysten af Sverige samt i Sveriges fjeldområder og den nordlige del af Finland. Vandrefalken foretrækker klippevægge som yngleplads og har aldrig været en almindelig ynglefugl i Danmark. Typiske ynglelokaliteter for arten i Danmark har været Bornholm samt klinterne ved Stevns og Møn. På Møns Klint begyndte vandrefalken i 2001 at yngle igen efter næsten 30 års fravær, og parret fik både i 2002, 2003 og 2004 unger på vingerne (Grell m.fl. 2004, K. Flensted pers. medd.). I dag ses vandrefalken regelmæssigt som træk- og vintergæst, hyppigst om foråret mellem april og maj.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Vandrefalk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 228
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 165
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%