Vandrikse

Rallus aquaticus

Water Rail

Water Rail

Vandrikse er en almindelig ynglefugl over det meste af Danmark, med størst koncentration på Sjælland og i Nordøstjylland. Vandriksen lever skjult i rørsumpe og sumpskove og ses derfor sjældent. Artens udbredelse strækker sig fra Irland, Spanien og Marokko i vest gennem Europa mod øst til Kina og Japan. Nord for Danmark yngler arten fåtalligt i det sydlige Norge, almindeligt i Syd- og Mellemsverige samt fåtalligt i det sydligste Finland. De største europæiske bestande findes i Spanien, Frankrig, Ukraine og Rusland. De nordlige og østlige bestande er overvejende trækfugle, som trækker til Syd- og Vesteuropa for at overvintre (Taylor & van Perlo 1998). I Danmark overvintrer et mindre antal vandrikser årligt.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Vandrikse

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 209
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 35
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%