Vandstær

Cinclus cinclus

White-throated Dipper

White-throated Dipper

Vandstæren er den eneste rigtig akvatiske art blandt spurvefuglene. Den svømmer og dykker særdeles godt og lever primært ved åer og elve med rigelig vandgennemstrømning. I Danmark er vandstæren en meget sjælden ynglefugl. Ynglebestanden er senest vurdere til 5-8 par, flest i Østjylland (Lange 2003), og niveauet har aldrig været højere siden det første sikre redefund i 1953. Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som nær truet. Som trækog vintergæst er vandstæren ret almindelig over hele landet, med en anslået vinterbestand på 1.000-1.500 fugle (Olsen 1992, P. Lange upubl. data). I Europa yngler vandstæren på Den Skandinaviske Halvø, på De Britiske Øer samt i Central- og Sydeuropa. Endvidere findes ynglebestande i Nordvestafrika, Uralbjergene og i Centralasien. De største bestande i Europa findes i Rumænien, Sverige, Frankrig, Tyskland, Norge og på De Britiske Øer. De fleste steder er vandstæren en udpræget standfugl, men en del fugle fra Den Skandinaviske Halvø trækker mod sydøst (Andersson & Wester 1976, Taylor & Ormerod 1994).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Vandstær

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 457
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 403
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%