Vibe

Vanellus vanellus

Northern Lapwing

Northern Lapwing

Viben yngler over det meste af Europa samt østpå gennem Rusland til Stillehavet. I Europa har arten sit tyngdepunkt i områderne omkring Nordsøen og Østersøen. I Danmark er viben en ret almindelig ynglefugl på enge, strandenge og marker over det meste af landet. Den danske ynglebestand er i løbet af de sidste 50 år reduceret kraftigt, en tendens, der har været gældende i det meste af Europa. Vibens overvintringsområde strækker sig fra det vestlige og sydlige Europa gennem området omkring Middelhavet, de nordlige egne af Mellemøsten og videre østover.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Vibe

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.238
- heraf mærket som unger 6 (0,3%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1385
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%