Vindrossel

Turdus iliacus

Redwing

Redwing

Vindroslen er en meget uregelmæssig og fåtallig ynglefugl i Danmark. Arten er udbredt nord og øst for landet, og de største europæiske bestande findes i Rusland, Finland, Sverige og Norge. I Danmark er vindroslen både forår og efterår en almindelig trækgæst, dog talrigest om efteråret. Den største del af trækket foregår om natten, men specielt om efteråret trækker vindroslerne også i dag- og især morgentimerne. Vindrossel overvintrer i varierende antal i Danmark, sandsynligvis påvirket af vinterens hårdhed.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Vindrossel

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 8.747
- heraf mærket som unger 9 (0,1%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 331
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%