Blåmejse

Parus caeruleus

Blue Tit

Blue Tit

Blåmejsen er en almindelig ynglefugl over hele landet, med de største tætheder på Øerne og i Østjylland. Den danske bestand er estimeret til 200.000-250.000 par. Arten yngler især i løv- og løvblandskov, samt i parker og haver. Blåmejsen er hulruger og udnytter bl.a. opsatte redekasser. Arten er udbredt over det meste af Europa og Nordafrika mod øst til Iran og Uralbjergene. Nord for Danmark er blåmejsen udbredt indtil Polarcirklen. I de fleste bestande er fuglene standfugle, men specielt i de nordlige dele af udbredelsesområdet sker der i visse år større udvandringer. Antallet af træk- og vintergæster svinger således også i Danmark, og i nogle år er der tale om invasioner med titusinder af fugle, flest i september-oktober (Olsen 1992, Lausten & Lyngs 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Blåmejse

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 93.810
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 11070
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%