Dompap

Pyrrhula pyrrhula

Eurasian Bullfinch

Eurasian Bullfinch

Dompappen indvandrede først til Danmark som ynglefugl i starten af 1900-tallet (Løppenthin 1967). Arten har siden været i fremgang og er i dag en ret almindelig ynglefugl. Den yngler i både nåle- og løvskov samt af og til i parker og større haver. Dompappen er mest almindelig på Øerne og i Østjylland, mens den er ret fåtallig i det vestlige Jylland. I Danmark yngler to underarter, lille dompap, P. p. europaea og stor dompap, P. p. pyrrhula. Dompappen yngler over hele Europa bortset fra det nordlige Skandinavien samt i et bredt bælte gennem Rusland til Stillehavet. I det meste af dompappens udbredelsesområde er fuglene delvis standfugle.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Dompap

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 15.484
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2426
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%