Gråkrage

Corvus cornix

Hooded Crow

Hooded Crow

Kragen yngler over hele Europa og videre østpå gennem Rusland, Kazakhstan og Mongoliet til Stillehavet. Arten er opdelt i en række underarter, hvoraf to forekommer i Danmark. Gråkragen, C. c. cornix, som er langt den almindeligste, yngler over hele landet, mens sortkragen, C. c. corone, er udbredt i det sydlige Danmark, primært i Sønderjylland. I dag betragtes grå- og sortkrage ofte som to selvstændige arter. De behandles dog samlet her, da de har været betragtet som én art i det meste af den periode, som dette atlas dækker, og der derfor ikke altid har været skelnet mellem de to former. Kragerne yngler i høje træer og søger føde i det åbne land. I de nordlige dele af artens udbredelsesområde er kragerne trækfugle, mens de sydligere bestande primært er standfugle. Danmark gæstes uden for yngletiden af et stort antal krager fra nordligere og østligere bestande, hvoraf en del overvintrer i landet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gråkrage

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.291
- heraf mærket som unger 71 (5,5%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 940
Antal fugle 2
Genmeldingsandel 0,2%