Grønbenet rørhøne

Gallinula chloropus

Common Moorhen

Common Moorhen

Grønbenet rørhøne er udbredt over det meste af Syd-og Mellemeuropa og indvandrede til Danmark i forbindelse med en nordgående ekspansion i 1800-tallet (Løppenthin 1967). I løbet af de sidste 100 år er arten blevet udbredt over hele Danmark, og den yngler i store og små søer, moser og mergelgrave, helst med en udviklet bredvegetation. Nord og øst for Danmark er grønbenet rørhøne udbredt fra Vestnorge til det sydlige Finland. Vinterens hårdhed har stor indflydelse på bestandsstørelsen, både i Europa og i Danmark (Hagemeijer & Blair 1997, Kjeldsen 1995). Mange fugle fra bestandene nord og øst for Danmark forlader yngleområderne uden for yngletiden og trækket foregår primært om natten. Arten overvintrer i Europa og Nordafrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Grønbenet rørhøne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 512
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 377
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%