Halemejse

Aegithalos caudatus

Long-tailed Bushtit

Long-tailed Bushtit

Halemejsen er som vore andre almindelige mejser tilknyttet løv- og blandingsskov med en rig undervegetation. Den er udbredt over det meste af Danmark med undtagelse af Vestjylland, hvor den er pletvis forekommende. Arten forekommer i hele Europa og Asien, fra Mellemskandinavien og Sibirien til Sydeuropa og Tyrkiet og gennem Asien til Japan og i det sydøstlige Kina (Harrap & Quinn 1996). De europæiske og danske bestande er formentlig stabile, men kan regionalt svinge markant fra år til år, mens den svenske bestand synes i tilbagegang. I Danmark forekommer to underarter, den nordlige hvidhovedede underart caudatus, der har sin sydgrænse i Danmark, og den sydlige europaeus med to sorte bånd gennem hovedet. De sydlige former af halemejser er primært standfugle eller strejfugle med mindre lokale sæsonvandringer, der kan give ansamlinger ved træksteder (Harrap & Quinn 1996). De nordskandinaviske og russiske bestande af den hvidhovede form kan foretage irregulære og invasionsagtige vandringer, som også kan nå Danmark (Harrap & Quinn 1996).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Halemejse

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.644
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 324
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%