Jagtfalk

Falco rusticolus

Gyrfalcon

Gyrfalcon

Verdens største falk, jagtfalken, er udbredt i tundra- og taigazonen på den nordlige halvkugle, fra Nordeuropa over det nordlige Asien til Nordamerika og Grønland. I Europa yngler en relativ lille bestand, hovedsageligt i Norge, Island og Sverige. Jagtfalkene er primært standfugle, men kan optræde som strejfgæster syd for yngleområdet, bl.a. i Danmark, hvor der årligt ses 1-2 fugle (Amstrup m.fl. 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Jagtfalk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%