Landsvale

Hirundo rustica

Barn Swallow

Barn Swallow

Landsvalen yngler både i Europa, Nordamerika, Nordafrika og Asien. Arten yngler over det meste af Europa. Landsvalen er udbredt over hele Danmark og er vores almindeligste svaleart. Arten yngler typisk på gårde, især i stalde med husdyr. Størrelsen af den danske landsvalebestand er meget svingende og er sandsynligvis påvirket af forhold både under trækket og i særdeleshed i vinterkvarteret. Landsvalen er langdistancetrækfugl, og langt hovedparten af de europæiske fugle overvintrer i Afrika syd for Sahara.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Landsvale

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 65.734
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2973
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%