Lomvie

Uria aalge

Common Murre

Common Murre

Lomvien yngler på fuglefjelde langs kysterne af Nordatlanten og det nordlige Stillehav. I Europa er arten udbredt fra Svalbard og Novaja Semlja i nord til Portugal i syd. De største europæiske bestande findes på Island, De Britiske Øer og Færøerne. I Østersøen findes der kolonier i den svenske og finske skærgård samt på Græsholm ved Christiansø. Kolonien på Græsholm, som er den eneste i Danmark, er på omkring 2.500 ynglepar (P. Lyngs pers. medd.). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. I mange kolonier forbliver de voksne fugle tæt på kolonien året rundt, mens ungfuglene i højere grad strejfer omkring. I Nordsøen, Skagerrak og Kattegat opholder der sig et betydeligt antal fugle uden for yngletiden (Skov m.fl. 1995).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Lomvie

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.299
- heraf mærket som unger 635 (27,6%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1258
Antal fugle 1
Genmeldingsandel 0,0%