Natugle

Strix aluco

Tawny Owl

Tawny Owl

Natuglen er den mest almindelige ugleart i Danmark. Den er vidt udbredt i store dele af landet, overvejende øst for israndslinien i Midtjylland, men mangler dog helt på et par større øer som Samsø, Ærø og Bornholm. Natuglen yngler primært i ældre løvskov, men også ved gårde, i parker og byer med ældre løvtræer. Natuglen har to separate bestande; en europæisk og en asiatisk. Den europæiske udbredelse strækker sig fra Mellemskandinavien til Marokko, Algeriet og Mellemøsten samt fra Storbritannien og Portugal til Det Kaspiske Hav. Den europæiske bestand har igennem 1970-1990’erne været stabil. De største bestande findes i Frankrig, Tyskland, Polen og Rumænien. Natuglen er udpræget territorial og bliver i lokalområdet året rundt (Mikkola 1983).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Natugle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.152
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 907
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%