Perleugle

Aegolius funereus

Boreal Owl

Boreal Owl

Perleuglen har en cirkumpolar udbredelse i nåleog blandskov i den tempererede zone. I Europa er arten vidt udbredt i Norge, Sverige, Finland, De Baltiske Lande og Rusland, samt pletvist udbredt i Centraleuropa. I Danmark er perleuglen en meget sjælden ynglefugl med en lille, ustabil bestand på Bornholm. Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som sårbar. Det er uvist, hvornår arten indvandrede til landet. Første sikre ynglefund er fra 1968 i Nordjylland og i 1979 på Bornholm. Perleuglen er normalt standfugl, men i visse år kan specielt ungfugle og hunner optræde invasionsagtigt uden for yngleudbredelsen (Cramp 1985, Korpimäki m.fl. 1987). Her i landet er registreret op til 20 individer under sådanne invasioner, overvejende i Østdanmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Perleugle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 208
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 24
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%