Skestork

Platalea leucorodia

Eurasian Spoonbill

Eurasian Spoonbill

Danmark huser verdens nordligste skestorke i kolonier ved Limfjorden og Skjern Å. Skestorken vendte tilbage som ynglefugl i 1996, efter 27 års fravær, og et voksende antal fugle har siden ynglet - i 2004 22 par (J. Skriver, pers. medd.). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som sårbar. Skestorkens europæiske udbredelsesområde strækker sig fra Tjekkiet og Balkan mod øst, med enkelte kolonier i Sydspanien og Holland. De hollandske kolonier havde i 2002 mere end 1.400 par (J. Skriver, pers. medd.).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Skestork

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 617
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2817
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%