Sortstrubet lom

Gavia arctica

Black-throated Loon

Black-throated Loon

Den sortstrubede lom yngler i store dele af de nordlige egne af Europa og Asien. Arten yngler ikke i Danmark, men de danske havområder, specielt Vadehavet og det nordlige Kattegat er vigtige fældnings- og overvintringsområder (Danielsen m.fl. 1993, Durinck m.fl.1994, Laursen m.fl. 1997), formodentlig primært for skandinaviske og russiske ynglefugle (Fransson & Pettersson 2001). Fuglene er pga. fældning flyveudygtige i en del af vinterperioden.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sortstrubet lom

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%