Stor flagspætte

Picoides major

Great Spotted Woodpecker

Great Spotted Woodpecker

Stor flagspætte er udbredt i det meste af Europa fra det nordlige Sverige og Finland til Middelhavet i syd. Herfra strækker yngleudbredelsen sig i et bredt bælte gennem Rusland til Stillehavet. I Danmark er arten en almindelig ynglefugl over hele landet. Stor flagspætte er hovedsagelig standfugl, men i de nordlige dele af udbredelsesområdet sker der i år med dårlig frøsætning en vis udvandring af specielt ungfugle. I Danmark optræder store flagspætter i nogle år i invasioner, bl.a. i 1962/63 og 1972/73.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Stor flagspætte

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.812
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 549
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%