Sumpmejse

Parus palustris

Marsh Tit

Marsh Tit

Sumpmejsen er en almindelig ynglefugl i Danmark, dog mindre talrig i Vestjylland. Den forekommer hovedsageligt i løvskov med en rig, gerne fugtig, underskov. Arten yngler fra Nordspanien, England og det sydlige Skandinavien østover til Sortehavet og det vestlige Rusland med et separat udbredelsesområde i Østasien (Harrap & Quinn 1996). Den europæiske bestand synes stabil med en mulig mindre tilbagegang i Danmark, mens en svensk tilbagegang er markant. Arten er hulrugende, foretrækker naturlige huller og bruger sjældent redekasser, hvorfor udbredelsen og hyppigheden formentlig er bestemt af egnede levesteder og tilgængeligheden af redehuller. Sumpmejsen er i Danmark en udpræget standfugl. Den mangler på øer som Bornholm, Amager, Ærø, Samsø og Anholt, men har i nyere tid koloniseret bl.a. Læsø. Bestandene syd og øst for Danmark synes at have en større grad af kortdistance ungespredning, og måske forekommer der mindre trækbevægelser i de allerøstligste bestande i Europa. Der er ikke observeret trækbevægelser af arten i Danmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Sumpmejse

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 3.311
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1513
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%