Tinksmed

Tringa glareola

Wood Sandpiper

Wood Sandpiper

Tinksmed yngler ved moser og vandhuller i nåleog blandingsskov i Nord- og Østeuropa og videre østover gennem Sibirien. I Danmark er arten i løbet af de sidste ca. 40 år gået tilbage, og den yngler i dag blot på nogle enkelte lokaliteter i det vestlige Jylland. Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. Danmark besøges af trækgæster i juli og august og om foråret primært i maj (Meltofte 1993). Antallet af trækgæster er generelt størst i den østlige del af landet (Meltofte 1993). Arten overvintrer primært i Afrika syd for Sahara og, i mindre grad, i områderne omkring Middelhavet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Tinksmed

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 184
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 136
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%